Seznam članov
Leta članstva Doseženi nazivi

Izbrano leto: Št. vseh: 174

Ime in priimek Kraj Doseženi nazivi
Ajda Dimnik Krško  
Ajda Graj Kapele  
Ajda Sotelšek Leskovec pri Krškem  
Albin Pečnik Krško  
Aleksandra Voglar - Sandra Krško Alpinistični inštruktor (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (2000)
Alenka Kolman Sevnica  
Alenka Šribar Podbočje  
Aleš Pavlin Novo mesto  
Aljaž Motoh Podsreda  
Aljoša Sotelšek Globoko  
Aljoša Zakšek Brestanica  
Amadej Hudohmet Krška vas  
Ambrož Novak - Ambro Krško Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Ana Jakolič Bizeljsko  
Ana Kovačič Brestanica  
Andraž Sotelšek Artiče  
Andrej Sotelšek - Drejko Globoko Alpinistični inštruktor (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (2000)
Andrej Trošt Senovo Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Andreja Mlinarič Senovo Mlajši pripravnik (ALP)
Aneja Kučič Brežice  
Anja Resnik Brestanica  
Anton Vodopivec Krško Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Anže Božič Sevnica  
Arja Maruša Emeršič Koprivnica  
Arnold Koštomaj - Arno Krško Alpinist (ALP)
Športni plezalec (ŠP)
Barbara Prosenik - Barbi Sevnica  
Benjamin Petan Krško  
Blaž Likovič Krško  
Bojan Zorko Novo mesto Športni plezalec (ŠP) (2014)
Bor Klenovšek Krško  
Bor Žulič Hrvatin Krško  
Borut Vizler Škocjan  
Boštjan Petan Krško  
Boštjan Prosenik Sevnica Mlajši pripravnik (ALP) (2017)
Branko Đukič Pišece Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Brigita Kužner Zdole  
Cvetka Ogorevc Sotelšek Globoko  
Danica Pozvek Vidmar Senovo Starejši pripravnik (ALP)
Športni plezalec (ŠP)
David Budič Brežice  
Denis Jeler Brestanica  
Drago Šribar Podbočje  
Ela Matkovič Jesenice na Dolenjskem  
Ema Butara Brežice  
Ema Jeler Brestanica  
Erika Petelinc Dobova  
Eva Košenina Artiče  
Eva Prša Krško  
Eva Sluga Brestanica  
Filip Krajnc Senovo  
Franci Škvarč Trbovlje Starejši pripravnik (ALP)
Gabriel Babič Vrabec Brežice  
Goran Butkovič - Vitranc Brestanica Starejši pripravnik (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (2005)
Gorazd Pozvek Senovo Alpinistični inštruktor (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (1994)
Gregor Cerjak - Cerko Ljubljana Mlajši pripravnik (ALP)
Gregor Miklič Krško Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Hana Krulc Krško  
Igor Dular Zdole Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Inja Dea Golob Brežice  
Jan Kerin Jankovič Krško  
Jerca Miklič Krško Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Jernej Kastelic Krško  
Jernej Repše Krško  
Jernej Špiler Krško Mlajši pripravnik (ALP) (2017)
Jože Bučar Šentjernej  
Jože Zajc Senovo Starejši pripravnik (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Jože Zakšek Senovo  
Julija Grašak Artiče  
Julita Hribar Brežice Športni plezalec (ŠP) (2014)
Jure Tičar Podbočje  
Jure Trošt Senovo  
Kaja Molan Boštanj  
Kajetan Voglar Krško  
Kiara Špeljak Bizeljsko  
Klara Drmaž Jesenice na Dolenjskem  
Laura Vovčko Koprivnica  
Lea Pečnik Brestanica  
Lea Šterban Senovo  
Lenart Horžen Brežice Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Športni plezalec (ŠP) (2013)
Leon Špiler Leskovec pri Krškem  
Leonida Lipoglavšek Brestanica Vodnik PZS (PV) (2002)
Lian Žrlič Jesenice na Dolenjskem  
Lina Buršič Krško  
Liza Rainer Bistrica ob Sotli  
Lorna Vučinić Krška vas  
Lovro Zorko Artiče  
Luka Jejčič Radeče  
Luka Kržan Krško  
Luka Ogorevc Krška vas  
Luka Sablič Krško  
Luka Vanič Brežice  
Maja Stopar Sevnica  
Maks Sotelšek Globoko  
Maksimiljana Zakšek Senovo  
Manuel Špeljak Bizeljsko  
Mark Jeršič Brežice  
Marko Levičar Krško Starejši pripravnik (ALP)
Marko Zakšek Boštanj Mlajši pripravnik (ALP) (2017)
Martin Bedrač Sevnica Pripravnik (ŠP) (2009)
Martin Božičnik Bučar Koprivnica  
Martina Lapuh Brežice  
Maša Juričan Buče  
Matej Zorko - Mato Artiče Alpinist (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (1997)
Mateja Felicijan Leskovec  
Matic Dornik Cerklje ob Krki  
Matija Bedrač Krško  
Matjaž Kužner Zdole  
Medeja Urbanč Leskovec pri Krškem  
Mia Juričan Buče  
Mihael Kozmus - Miha Blanca Mlajši pripravnik (ALP) (2017)
Mija Krulc Krško  
Mitja Kolman Sevnica Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Mitja Voglar - Mičo Krško Starejši pripravnik (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (2008)
Nejc Brence Artiče  
Nejc Pozvek Brežice Alpinistični inštruktor (ALP) (2012)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP) (2005)
Nik Zakšek Boštanje  
Nik Lan Vidmar Krško  
Nina Troje Novo mesto  
Nina Zver Račič Leskovec pri Krškem  
Nuša Krajnc Senovo  
Ožbej Matijevc Pišece  
Patricia Bizjak Brestanica  
Patrik Petan Krško  
Peter Repše Krško  
Peter Sotelšek Leskovec pri Krškem Alpinist (ALP) (2013)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Peter Štampfel Krško  
Petra Levičar Krško  
Petra Zajc Bregana Športni plezalec (ŠP) (2010)
Polonca Petan Krško  
Ria Bizjak Studenec  
Rok Butkovič Brestanica  
Rok Cizerle Boštanj  
Rok Molan Zdole Športni plezalec (ŠP)
Romama Tomšič Novo mesto  
Romana Zorko Artiče Starejši pripravnik (ALP)
Sabina Kalin Krška vas  
Samo Šmajgl Zdole  
Sara Zakšek Artiče  
Silvester Jeršič Brežice  
Silvo Rožman Zdole Mlajši pripravnik (ALP)
Simon Poznič - Sims Senovo Starejši pripravnik (ALP)
Športni plezalec (ŠP) (2013)
Stanislav Režen Krmelj  
Stanislava Starc Krško Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Sven Klenovšek Krško  
Špela Gerjevič Brežice  
Špela Trošt Senovo  
Špela Vračun Krško  
Tadeja Božičnik Koprivnica  
Taja Glavan Leskovec pri Krškem  
Tamara Kopše Brestanica  
Tanja Tušek Sotelšek Leskovec pri Krškem Tečajnik (ALP) (2015)
Športni plezalec (ŠP) (2012)
Teo Vidmar Krško  
Tevž Zorko Artiče  
Tjaša Trošt Senovo Starejši pripravnik (ALP)
Inštruktor športnega plezanja (ŠP)
Tjaž Zanut Sunčič Brežice  
Tomaž Škafar Krško  
Tomaž Zupančič Senovo  
Tomi Naglič Krško  
Urša Nakani Dobova  
Val Medved Sevnica  
Vanja Švajger Uršna sela Mlajši pripravnik (ALP) (2015)
Športni plezalec (ŠP) (2014)
Vid Gramc Cerklje ob Krki  
Vili Bedrač Krško  
Višnja Vovčak Brestanica  
Zala Stropnik Krško  
Zoja Hodnik Šentjernej  
Zoja Ivanuša Koprivnica  
Zoja Supančič Dobova  
Žan Šribar Podbočje  
Žana Supančič Dobova  
Žiga Kolman Sevnica  
Žiga Kunej Senovo  
Žiga Šribar Podbočje  
Živa Bezjak Senovo  
Živa Mlakar Krško  
Jože,
vse najboljše
za rojstni dan!
Lina,
vse najboljše
za rojstni dan!


La perla preziosa
(IX+/VII-VIII, 375m)

Greben
(III/II-III, 130m)

Stolp
(III, 100m)

Igličeva smer Debeljakova varianta
(V/IV, III (V+), 450m)

Prečenje Loškega grebena (Krnica - Briceljk)
(IV/II, 200m)

Via degli Inglesi
(VIII+/IX-/VI-VII, 650m)

Motto-Ongaro 2
(7a+, 130m)